“Leegitsev süda” John Bevere

Kas sinu südames põleb püha tuli?

Jeesus ei ole kunagi leigust heaks kiitnud. Vastupidi, Ta kutsub üles tulisusele! Kust me aga leiame tuld, et soojendada üles oma suhe Temaga! Ta ei nõua meilt midagi sellist, mille jaoks Ta meid ette ei valmista. Kui sulle tundub, et tuline suhe Temaga on midagi võimatut, siis see raamat näitab sulle vastupidist.

Ülemaailmselt tunnustatud autor ja piibliõpetaja John Bevere julgustab sind muutma oma keskpärane suhe Jumalaga elavaks ja tuliseks. Leegitsev süda pakub ülipõnevaid tähelepanekuid ühes meisterliku õpetusega, mis aitab sul süüdata ja hoida lõkkel armastust Jumala vastu. Loe seda ja lase Pühal Vaimul end muuta ja Jumala pühaduse tulel oma hingesügavusi puudutada.

Kui sa võtad selle raamatu sõnad südamesse, muudab see su elu, olenemata sellest, milline on sinu suhe Jumalaga. Kohustuslik kirjandus neile, kes igatsevad tugevamat osadust Jumalaga!

Raamatut saab osta Harta poest

Harta raamatutundi sellest raamatust saab kuulata siin

Peatükk “Sissejuhatus”

See raamat on teekond tõe poole. Paljud igatsevad tõde, kuid tõega silmitsi seistes põlgavad, eiravad või väänavad seda oma kasuks. See olukord on tekitanud meie põlvkonnas valusaid probleeme, mille tagajärjel on terve ühiskond langenud pettusesse. Jeesus hoiatas meie aja inimesi korduvalt selle eest.

Pettus kujutab endast tõsist probleemi, kuna pettuse küüsi langenud usuvad, et nad käivad tões. Paulus kirjeldas Timoteosele viimseid päevi: “Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järele, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad väljamõeldud juttude poole” (2Tm 4:3–4 NKJV). Üks definitsioon kreekakeelsest sõnast ‘väljamõeldud’ 4. salmis on ‘vale’. Kui valet piisavalt kaua tõe pähe esitatakse, on paljud nõus oma elu selle nimel kaalule panema.

Kui Pühakirja kaudu avaldub tegelik tõde, heidetakse see hereesiana kõrvale. Paulus hoiatas, et nad ei kuula õiget õpetust. Ma kuulsin üht kõnelejat kord ütlemas: “Ebapiibellikud doktriinid, mida meie kogudustes õpetatakse, ei pärine telefonikataloogist. Need sõnumid on inspireeritud Piiblist.“ Ta hoiatas, et need doktriinid võetakse Piiblist ja on oma ebakorrektsusele vaatamata laialt aktsepteeritud.

Õpetussõnade autor nägi seda olukorda ette ja kirjutas: „On põlvkond, kes iseenese silmis on puhas, kuid ei ole oma saastast puhtaks pestud!“ (Õp 30:12 NKJV). Selles raamatus näeme, et see põlvkond on meie põlvkond.

Kui tõde oleks meeliköitev ja lihtsalt aktsepteeritav, koputaks kogu maailm tema uksele ja astuks üle läve. Kuid Jeesus andis selgelt mõista, et nii see ei ole: “Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalas tehtud!” (Jh 3:20–21). Tõde armastavad vaid need, kes kardavad Jumalat.

Tänane päev ja käesolev hetk kätkevad endas raskeid küsimusi. Miks nii paljudel koguduses puudub innukus? Me oleme investeerinud miljardeid dollareid meediasse, hoonetesse, reklaami ja lugematul arvul muudesse kanalitesse evangeeliumi levitamise nimel, aga miks nii paljud koguduses maadlevad himudega ja igatsusega maailma lõbude järele? Miks enam kui 80 protsenti meie pöördunuist eksivad tagasi pimedusse? Kuidas saavad patused väita, et nad on päästetud, kui nad ei ole muutunud? Ma usun, et vastuseks kõigile neile küsimustele on: puudub Jumala tuli ja armastus.

Kui me vaatame oma eelkäijaid, näeme selget erinevust. Mis andis Moosesele igatsuse järgida Jumalat, kui see maksis talle kogu elu saavutused? Miks jätkasid Jeremija, Jesaja ja teised nende sõnade kuulutamist, mis tõid neile tagakiusu ja raskused? Miks suutsid algkoguduse inimesed loobuda oma varast, mugavusest ja elust evangeeliumi pärast? Mis jõud oli algkogudusel, mis lasi neil julgelt kuulutada keset ähvardavat piina ja surma, kui suurim väljakutse väga paljudele tänapäeva koguduses on võita madal enesehinnang? Taas on vastuseks Jumala tuli.

Me vajame Jumala tuld ja see on kättesaadav igaühele ja kõigile, kes janunevad tõe järele. See ei tule ilma testita, kuid enamus ongi juba tüdinud meelitustest ja on valmis muutuseks. Nende hirm jääda samasuguseks on suurem kui ükskõik kui valus kohtumine tõega. Sellisele seisukohale jõudnud inimesed igatsevad meeleheitlikult kuulda au Isanda häält. Nad igatsevad näha Tema auhiilgust oma elus.

Ükskõik millisel tasandil sinu suhe Jumalaga ei oleks, võib Tema püha tuli sinu elus olla alati suurem. Kui sa kardad, et tuli on peaaegu kustunud, ole julge ja looda. Ta on juba tõotanud:

Rudjutud pilliroogu ta ei murra katki ja suitsvat tahti ta ei kustuta ära, kuni ta on õigluse jalule seadnud … (Mt 12:20).

Kui armuline on meie Isa armastus! Ma palvetan, et see raamat ilmutaks jätkuvalt Tema tõelist muret meie olukorra pärast. Ta hoolib rohkem meie olukorrast kui mugavusest ja armastab meid piisavalt palju, et meile öelda seda, mida me peame kuulma.

Ma ei ole kunagi olnud ühest sõnumist nii suures vaimustuses, sest need tõed on mind sügavalt puudutanud. See projekt ainult kinnitas arusaamist Temast, kes on selle tõeline autor. Mina olen vaid astja, kelle kaudu Isand on avaldanud oma sõnumit. Ma annan Temale au kõige selle eest, mida Ta selle raamatu kaudu teeb. Süüdaku see püha tuli sinu elus, et sa võiksid igaveseks muutuda.