Tulles esimest korda

… siis me mõistame, et Sa võid tunda end veidi ebamugavalt. Kuid igaüks meist tuli siia kunagi esimest korda.

Esmalt tahame öelda, et Sa oled alati oodatud meie koguduse koosolekutele! Kui Sul on küsimusi või miski on arusaamatu, siis küsi julgesti pastori või ükskõik millise koguduse töötegija käest. Võta saalis istet ja osale koosolekul. Ära lahku ilma kellegagi meist vestlemata. Kui Sul on palvesoove, siis tule kutse ajal julgesti ette või räägi kellegagi meist pärast koosolekut.

KUS ME ASUME?

Asume aadressil Hiie 3a.

MILLAL JA MILLISED KOOSOLEKUD TOIMUVAD?

  • Pühapäeva hommikuti on koosolek kell 11.00.

Kord kvartalis ja/või pühade ajal toimub pärast hommikust koosolekut osadussöömaaeg koguduse liikmetele ja potentsiaalsetele liikmetele (kõikidel on võimalus midagi lauale panemiseks kaasa võtta; kes saab, see toob, lauda on oodatud kõik).

Kõik ülalmainitud koosolekud toimuvad koguduse ruumides.

Koguduses on ka kodugrupid.

Vajadusel viime läbi veega ristimist ja laste õnnistamist.

KUIDAS PEAKSIN RIIETUMA?

Tule nii, nagu end mugavalt tunned. Alati on hea anda Jumalale oma parim.

KES VÕTAVAD KOOSOLEKUTEST OSA?

Meil käivad noored ja vanad. Abielupaarid ja vallalised. Pered lastega ja ilma lasteta. Kõik on teretulnud olenemata seisusest, soost, vanusest või rahvusest.

MILLINE NÄEB VÄLJA REGULAARNE PÜHAPÄEVANE KOOSOLEK?

Kuna pühapäevane koosolek on kõige peamisem, on pühapäeviti kohal ka kõige enam inimesi. Kõige paremini võiks iseloomustada meie koosolekut kui perekondlikku koosviibimist. Enne algust või ka pärast võib osaduses olla, ning pakutakse kohvi ja teed. Koosolek algab pastori tervituse ning ühise palve ja ülistusega. Oleme kogudus, kes soovib, et Püha Vaim saaks spontaanselt liikuda ja inimesed end väljendada, nii nagu on kirjeldatud 1. Korintlastele 14:26 „Kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on õpetust, on ilmutust, on keelterääkimist, on nende tõlgendamist – see kõik toimugu ülesehitamiseks.“ Seetõttu meil eelnevalt paika pandud programmi ei ole ja koosolekud võivad olla üsna eripalgelised.

Enamasti on ka sõnaline osa, mil pastor või keegi teine jagab midagi Jumala Sõnast. Lõpupoole jäävad teated ja korjandus.

KUIDAS VÕETAKSE VASTU UUSI LIIKMEID?

Me usume, et iga kristlane peaks liituma mõne kristliku kogudusega, võttes aktiivselt osa selle tööst ja tegemistest, andes oma osa ja aidates kus vaja (Heebrealastele 10:25 ; Efeslastele 4:16).

Meie koguduse liikmeks võivad saada vaid need, kes on oma elu Jumalale üle andnud ja kogenud uussündi. Liikmeks soovija peaks kõigepealt rääkima pastoriga ja küsima liikmeankeeti ning põhikirja.

Pärast ankeedi täitmist ja pastorile tagastamist tuleb kuuekuuline katseaeg, mil soovija saab kogudusega lähemalt tutvuda, viib ennast kurssi koguduse nägemuse, suuna, missiooni, ajaloo ja õpetusliku taustaga ja jõuab endas selgusele, kas see on tema jaoks õige koht. Selle paremaks selgitamiseks toimub individuaalne või grupiviisiline jüngerluse programmi läbimine, mille kohta saab lähemat teavet pastorilt. Selle aja jooksul võib ta saada ka veega ristitud.

Katseajal peaks ta lugema läbi ka mõned aluselised õpetuslikud raamatud ja vajadusel saab ta esitada nende kohta küsimusi.

Kui kuus kuud on möödunud ja liikmeks soovija on veendunud oma südames, et see on tema kogudus ja ta tahab selle visiooniga haakuda, võetakse uus liige pidulikult pärast osadussöömaaega vastu. Vastuvõtul ta räägib endast ja tema pärast palvetatakse. Pärast seda lisatakse ka tema e-postiaadress koguduse meililisti, kus toimub koguduse liikmete vaheline suhtlus ja infovahetus.

Tahame Sinuga kindlasti uuesti kohtuda!

Tere tulemast!