Meie eesmärgid

 1. Ülistada Jumalat. Tunda Jumalat järjest enam, Teda armastada ja austada (Fl 3:7-10, Mt 22:36-38, Mt 4:10).
 2. Olla osaduses. Olla armastav ja üksmeelne perekond, mis on avatud kõigile, kes soovivad tähendusrikast suhet Jumala ja üksteisega. Pidada rahu, teha koostööd ja toetada teisi kristlikke kogudusi, niipalju kui meist oleneb (1Kr 12:12-31, Fl 2:1-5, Rm 12:18, Kl 3:15).
 3. Kuulutada evangeeliumi. Kuulutada evangeeliumi vastavalt Kristuse läkitusele (Mt 28:19, Mk 16:15-16, Lk 24:47).
 4. Teha jüngreid. Kasvatada üles kõik liikmed Kristuse sarnaseks (Ef 4:11-16), tehes jüngreid, neid õpetades ja treenides (Mt 28:19). Aidata inimestel leida Jumala määratud koht ja ülesanne Kristuse ihus, et sellesse juurduda ja sellele pühenduda, läkitades nad üles ehitama Kogudust ja teenima maailma (2Pt 1:10).
 5. Teenida ja mõjutada ühiskonda. Kanda ja laiendada Jumala Kuningriiki siin maa peal (Lk 17:20-21). Julgustada oma koguduse liikmeid olema valguseks (Mt 5:14), maa soolaks (Mt 5:13), Jumala häälekandjaks ja väärikaks esindajaks ühiskonnas (Jh 13:34-35). Kasvada oma võimes võtta vastu ja teenida abivajajaid oma linnas, maakonnas ja kaugemal.

MEIE KITSAM EESMÄRK

Igal kirikul ja kogudusel on ka endal eriline eesmärk ja töö, mida täita ja teha Kristuse ihus. Meie koguduse eesmärgid on:

 • Kristuse ihu ülesehitamine Eestis ja kaugemalgi, läbi erinevate teenistusharude (raamatud, muusika ja meedia).
 • Kasvatada ja treenida vaimseid juhte, kes esindavad erinevaid teenistusharusid.
 • Kaitsta aluselisi õpetuslikke tõdesid.
 • Kasutada meile antud meelevalda, et kutsuda esile Jumala plaanitud muutusi oma ühiskonnas ja siin maailmas.
 • Hoida Sõna ja Vaimu tasakaalu.
 • Valmistuda viimaseks suureks ärkamiseks ja lõikuseks, enne kui Jeesus võtab Koguduse üles.
 • Toetada Iisraeli ja juute.