Meie ajalugu

Harta kogudus sai alguse 1985. aasta sügisel. See kõik algas ühe noormehe pöördumisest. Olin talle rääkinud evangeeliumist, mille tulemusena ta otsustas anda oma elu Jumalale. Tema omakorda kuulutas oma tuttavale, kes samuti andis oma elu Jumalale. Sõna hakkas paljunema. Jumala Vaim puudutas inimesi ja tõi ilmse muutuse nende ellu. Hakkasime koos käima Pirita-Kosel minu kodus Hiie 3 maja elutoas. Õpetasin Jumala Sõnast ja iga kord keegi rääkis, mis Jumal tema elus on teinud. Noori tuli aina juurde ja kevadeks oli meid juba üle saja. Ei möödunud ühtegi koosolekut, ilma et keegi poleks oma elu Jumalale andnud või Püha Vaimuga ristitud saanud. See kõik toimus nii kiiresti ja ootamatult. Olime sattunud Püha Vaimu liikumise voolu ja lihtsalt läksime sellega kaasa. See oli kohalik ärkamine ja see puudutas ka meie naabreid.

Ärkamine on lihtne, kui Jumal seda teeb. Meiega liitusid Hubert Jakobs ja Rein Mets, mis tõi meie osadusse uue dimensiooni. Kuna minul polnud konkreetset selgust selle kohta, mida Jumal tahab nende inimestega teha, peale selle et Ta ütles mulle, et Tal on oma plaan. Nüüd hakkasid asjad liikuma konkreetses suunas. Meil hakkasid käima Soomest, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest külalised, kes teenisid meid nii Piibli õpetamisega kui ka Vaimu annete demonstreerimisega.

Kuulutasime välja uue koguduse nimega Elu Sõna, mille ametlikuks pastoriks nimetasime Hubert Jakobsi. Jumal hakkas meile rääkima oma plaanist vabastada Eesti NSV Liidu ikkest ja meie vaimsest ülesandest sellega seoses. Jumal andis meile instruktsioonid, mida tuli täita. Üks nõue oli lahti öelda NSV Liidu kodakondsusest. Meie nõustumisele järgnes juriidiline dokument nimega Harta 87, millele tolleaegsed koguduseliikmed alla kirjutasid. Emigreerumine kuni olukordade lahenemiseni oli osa sellest dokumendist, mille tulemusena enamus kogudusest sõitis Rootsi ja Ameerika Ühendriikidesse. Selleks ajaks oli koguduse liikmete arv üle 360. Osa kogudusest jäi Eestisse ja jätkas tegevust uute juhtide käe all. Algsest kogudusest on välja kasvanud mitmed jumalasulased, kes tänini juhivad edukaid teenistusi ja kogudusi nii Eestis kui väljaspool.

Mina emigreerusin oma perega 1989. a Ameerika Ühendriikidesse, kus me elasime 12 aastat. 2001. aastal tulime tagasi kodumaale ja samal aastal jätkasime algse koguduse tööga. Jällegi kogunesime Hiie 3 elutoas, nüüd sai koguduse nimeks Tallinna Harta Kristlik Kogudus. Ka mitmed teised koguduseliikmed on tulnud tagasi kodumaale ja osalevad Jumala töös. Oleme muutnud kogunemiskohti vastavalt vajadusele, pühapäevased koosolekud toimuvad meil nüüd aadressil Hiie 3a. Jumal on ustav ja viib lõpule selle, mille Ta on meie jaoks planeerinud.

Raimond Jakobs