“Kutsutud lahingusse, määratud võitma” Jerry Savelle

Kui tulevad rasked ajad, mida sa teed? Hädaldad? Lööd käega? Lähed koju? Kui sa sarnaned enamiku inimestega, siis sa annad alla. Kuid Jumal tahab, et sa jätkaksid võitlemist ja saavutaksid võidu, ükskõik kui raskes olukorras sa ka ei oleks.

Jumal otsib võitjate seltskonda, kes astuks ette ja näitaks maailmale, et Ta on palju suurem kui pilt, mille Temast on maalinud kopitanud religioon … või Hollywoodi stereotüübid … või populaarsete filosoofide kirjeldused. Jumal on kutsunud sind võitlema selles lahingus ja määranud sind kogema Tema läbimurdvat väge. Ja veel enam, Ta varustab sind kõigega, et sa võiksid taga ajada, kinni püüda ja võtta tagasi kõik, mis on kaotatud.

Jerry Savelle on olnud lahingus ja tulnud sealt, et sellest rääkida. Köitvate lugude, tasakaaluka õpetuse ja eeskuju andva innukusega näitab ta, kuidas raskes olukorras püsima jääda ja seista Jumala Sõnal seni, kuni võit on käes. Mineviku valu, pettumus ja lüüasaamine ei tühista Jumala eesmärki sinu elus, kui sa usud Tema tõotust, et Ta ilmutab ennast alati, kui sina keeldud alla andmast. Lase siis Jumala käel oma elus ja enda läbi tegutseda, ütle loobumisele ei ja tšempioniks saamisele jah!

Raamatut saab osta Harta poest

Harta raamatutundi sellest raamatust saab kuulata siin

Peatükk “Tehes võitjaid eikellestki”

Sündinud tšempioniks

Kui sind on kunagi kutsutud eikellekski, siis sa sobid võitjaks. Jumal on meister tegema tšempione. Kui Jumal suutis teha Tarsose Saulusest kellegi, suudab Ta seda ka sinuga. Kui Ta suutis teha Siimonist, Joona pojast kellegi, suudab Ta seda ka sinuga. Kui Ta suutis teha minust kellegi, suudab Ta teha sedasama ka sinuga.

Mina olin kunagi eikeegi. Ma olin tähtsusetu. Jumal aga leidis selle eikellegi Louisianast Shreveporti autotöökojast ja ütles: “Tead mis, ma usun, et ma saan seda eikedagi kasutada!” Ma küsisin Temalt: “Kas Sul on mingit ettekujutust, keda Sa mind valides tegelikult valid?” Jumal ütles mulle: “Ära sellepärast muretse. Ma olen meister tegema eikellestki liidreid!”

Jeremija 29:11 ütleb meile: “Sest mina tean plaane, mis mul teie jaoks on, ütleb Isand. Need on õnne, mitte hävingu plaanid, et anda teile tulevikku ja lootust” (NLT). Jumalal ei ole sinu suhtes ühtegi kurja mõtet peas. Ta ei kavatse tuua sinu ellu hävingut või hukatust. Mõned inimesed arvavad, et Jumal istub ja haub mõtteid, kuidas tekitada nende elus kaost, et siis neid selle kaudu õpetada. Seda Ta aga ei tee. Jumal mõtleb sinust rahumõtteid, et “anda sulle lootust kõige lõpuks” (Jr 29:11, AMP). Sama lõik Jeremijas jätkab: “Kui te nendel päevadel palvetate, siis ma kuulen. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te tõesti mind nõuate. Ma lasen teil mind leida, ütleb Isand. Ma lõpetan teie vangipõlve ja taastan teie rikkused” (Jr 29:12–13, NLT).

Läbikukkumine ei ole Jumala plaan ühegi oma lapse jaoks. Tema igatseb sinu elu igas valdkonnas edasiminekut. Jumal tahab, et sa oleksid edukas. Ta tahab, et sul oleks jumalik tervis. Ta tahab, et sa oleksid jõukas. Ma tänan Jumalat sellise venna eest nagu Oral Roberts, kes ütles meile hulk aastaid tagasi, et Jumal on hea Jumal. Vend Roberts hakkas juba aastaid tagasi kuulutama Kolmandast Johannese raamatust: “Armas, ma palun, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja [et sinu ihu] oleks terve, nõnda nagu [ma tean, et] sinu hing on terve ja kosub” (3Jh 1:2, AMP).

Ma usun, et umbes pooled Kogudusest sõdisid temaga selle asja pärast. Paljud inimesed ei pidanud seda Jumala tahteks, et me oleksime terved või elaksime jõukalt. Jumal õnnistagu teerajajaid, kes jätkasid avalikust hoiakust hoolimata selle sõnumi kuulutamist. Jumal tänatud, et paljud tänapäeval hoiavad seda ilmutust au sees.

Keegi küsis kord tuntud ettevõtjalt J. C. Penneylt: “Mis on teie edu võti või saladus?” Ta vastas: “Raskused. Ma olen alati raskustega silmitsi seisnud, kuid need on mind kasvatanud ja teinud edukaks.” Kui see on õnneliku elu tingimus, on sinul ja minul kõik eeldused olemas, sest meil on vastane, kes järjekindlalt üritab meid tappa, paljaks varastada ja hävitada. See ei tähenda, et me peame siruli heitma, kummuli keerama, surnut mängima ja andma talle vaba voli teha meiega, mida ta tahab. Saatan otsib, keda hävitada, kuid sina võid talle öelda: “Mind sa küll ei hävita!”

Ma olen kindel, et sul on olnud küllalt raskusi ja ma tean, et sul tuleb neid ka edaspidi, kuid katsumused toovad tšempioni sinu sisemusest esile. Kui sa sündisid uuesti, sündisid sa tšempioniks. Sa sündisid võitjaks. Sa ei ole kaotaja, seepärast ära nimeta ennast kaotajaks ja ära lase kellelgi end veenda, et sa see oled.

Ma tean, et üht suurimat lahingut peab inimene oma elus sõnadega, mida tema kohta on öeldud. Ma olen kuulnud paljusid inimesi rääkimas teiste kohta negatiivseid sõnu. Minu vaim kurvastab, kui ma kuulen, kuidas lapsevanem nimetab oma väikest last lolliks või ütleb: “Sinust ei saa kunagi kedagi. Sa sündisid vaesena ja jääd selleks alati.” Võib-olla on ka sinu kohta öeldud selliseid needusi ja ma tean, et neist on raske üle saada. Kuid ole julge, sest ülesaamine on võimalik. Jumala Sõna on vägevam kui kellegi teise sõnad. Ei ole edukas ükski relv, mis valmistatakse sinu vastu (loe Js 54:17).

Jumal on plaaninud sulle helge tuleviku. Enne kui Ta heitis tähed ilmaruumi, olid Tal sinu tulevikuplaanid juba tehtud. Ta teab, mismoodi sinu elu läheb, kuid sinu kohus on järgida kurssi, mille Jumal on sinu jaoks seadnud. Meie elu peab ühtima Tema plaaniga.

Jumal tahab, et sa oleksid õnnistatud!

Psalmide raamat ütleb, et Jumal “mõtleb meie peale” (Ps 115:12, KJV). Me oleme Tema mõtetes. Kuid millest Ta täpsemini mõtleb? See salm jätkab: “Ta õnnistab meid.” See peaks vastama küsimusele, mida Jumal sinule mõeldes silmas peab. Jumal juurdleb: “Kuidas ma saan oma rahvast õnnistada? Mida ma pean tegema, et nad võiksid kogeda minu õnnistusi?” Jumal ei taha meile asju keelata. Ta teeb oma parima, et head asjad meieni jõuaksid. Kuna Jumal juhib tublide meeste ja naiste sammu, suunab Ta alati meid sellisesse positsiooni, et me saaksime vastu võtta. Kui me kuulame Teda, oleme alati õigel ajal õiges kohas ja saame Tema õnnistuste osaliseks. Seepärast peame olema tundlikud Tema juhtimisele.

Sind ootavad ees imed, mis kuuluvad sinule. Sind ootavad ees õnnistused, mis kuuluvad sinule. Sind ootavad ees materiaalsed rikkused, mis kuuluvad sinule. “Ta [Jumal] õnnistab neid, kes kardavad Jehoovat, nii väikseid kui suuri. Jehoova lisab teile veel rohkem õnnistust” (Ps 115:13–14, KJV). Sinul kui Jumala lapsel on igati loomulik näha juurdekasvu igas valdkonnas oma elus – vaimus, hinges, mõistuses, ihus ja finantsides. Igas valdkonnas. Jumalale ei valmista mingit raskust sulle pidevat juurdekasvu anda.

Kuid sekulaarsele maailmale on meie edenemine probleemiks, ja sinu ja minu edu on probleemiks ka lihalikele kristlastele. Jumalale see probleemiks ei ole. Tal on ükskõik, kui palju pankasid on sinu juurdekasvu hoiustamiseks vaja. Teda huvitab üksnes see, kuidas sina oma juurdekasvu suhtud ja kas sa Teda sellega austad. Pea meeles, Jumal on see, kes annab meile “jõu varanduse soetamiseks” (5Ms 8:18, KJV).

Mulle meenub vend Roberts, kes oli mõned aastad tagasi seotud teatud projektiga ja kellele ma saatsin ohvrianni, mida pidasin tol ajal päris korralikuks seemneks. Ma sain temalt käsitsi kirjutatud kirja, milles ta ütles: “Kallis Jerry, Evelyn ja mina hindame sind ja sinu peret ja tütreid kõrgelt. Me täname, et oled meie teenimistöö partneriks … Ma usun, et sinu and tuleb sulle tuhandekordselt tagasi!”

Tuhandekordselt! Mul oli päevi, kus olin rõõmus, kui Jumal andis mulle dollari asemele uue dollari! On sul olnud selliseid päevi? Ma mõtlesin: “Jumal, ma ei mõtle isegi kolmekümnekordse peale, vaid sellele, mida ma külvasin. See täidab täna minu vajadused.” Me ei saa sedasi mõelda. Me peame laiendama oma visiooni.

Piibel ütleb meile, et sõnakuulelikkus on kindel imede võti. Jumal ütles Iiobile: “Kui nad kuulavad ja teenivad [mind], siis nad veedavad oma päevad rikkuses ja aastad õnnes” (Ii 36:11, KJV). Mõni aasta tagasi ütles Püha Vaim mulle: “Paljud minu lapsed käivad ringi ja tunnistavad ja usuvad, et neile kuuluvad Aabrahami õnnistused. Aga kui nad usuvad Aabrahami õnnistusi, tuleb neil ka võtta vastu Aabrahami kutsumine.” Kas sa tead, mis oli Aabrahami kutsumine? Õnnistada rahvast maa peal. See on ka põhjuseks, miks Jumalale ei ole probleemiks anda sulle juurdekasvu ja sind õnnistada.

Sõna “õnnistatud” tähendab väge saada rikkaks. Jumal tahab, et sa oleksid rikas. Kui sa aga tahad seda kogeda, pead sa seda kasutama põhjusel, miks Jumal selle sulle annab – et olla õnnistuseks. Kõige suurem rõõm, mida sa elus võid kogeda, on olla õnnistuseks. Mulle meeldib ka defineerida õnnistust kui võimet hoida teiste eludes ära õnnetusi. Kui keegi ei suuda maksta üüri, sina aga oled õnnistatud, võid sa tema elus õnnetuse ära hoida ja tasuda tema võla. Kui pere auto on läbi kulunud, ja sina oled õnnistatud, võid sa hoida neid õnnetusest ja osta neile uue auto. Ma panin tähele, et kui sa lakkad olemast õnnistuseks, lõikad sa läbi õnnistused oma elus. Seepärast ära kasuta jõukust kurjasti ja ära manipuleeri sellega. Usu seda Jumala käest ja seejärel kasuta seda põhjusel, miks Jumal selle sulle annab.

Jumal on alati tahtnud, et me elaksime õnnistatud ja külluslikku elu. Tal on mõned ääretult põnevad asjad meie jaoks valmis pandud. Meie tulevik on helge ja Jeremijas loetud salmide kohaselt tahab Jumal anda meile lootust meie lõpliku tuleviku osas. Jumal tahab su elu muuta, olenemata sellest, kui masendav su elu hetkel ka on. Ta ütles, et kui sa ei põgene Tema eest, vaid pöördud hädas Tema poole, toob Tema sind vangistusest välja. Niipea kui sa hakkad otsima Jumalat kogu südamest, hakkab Tema sinu elu ümber korraldama.

“Mina [Jumal] vastan neile enne, kui nad mind hüüavad. Kui nad alles räägivad oma muredest, vastan mina nende palvetele!” (Js 65:24, NLT). Jumal ütleb, et enne kui sa jõuad öelda esimese palvesõna, valmistab Ta sulle olukorrast väljapääsu. Kui sina alles hüüad Teda, läkitab Tema juba oma inglid välja muutma sinu olukorda. Miks? Sellepärast, et Jumal ei taha mitte kunagi, et sa läbi kukud. Jumal ei taha kunagi, et sa oleksid vangistuses. Jumal ei taha kunagi, et sa oleksid köidikuis.

Sinu oodatud ime, usutud ilming ja palutud vastus võib minna täide veel enne, kui sa selle raamatu oled läbi lugenud!

Unusta teiste arvamus või sõnad, loeb ainult Jumal

Jumal tahab, et sa oleksid võitja, mitte kaotaja. “Aga tänu Jumalale, kes meile alati annab võidu Kristuses” (2Kr 2:14, KJV). Jumal tahab, et me alati võidaksime! Ära kunagi anna alla enne, kui oled saanud võidu. Ma ei hooli sellest, kui sa ka komistad ja kukud kümme korda. Tõuse püsti ja mine edasi! Selles mängus ei ole sul ainult kolm viset. Sul on nii palju viskeid kui vaja, et võitjana välja tulla.

Sinu veenides voolab Jeesuse veri. Sa oled sündinud võitjaks. Oma sisimas oled sa tšempion. Ja on aeg, et kurat näeks seda tšempioni ka väljastpoolt. Sinu taustal ei ole mingit pistmist sellega, kas sinust saab tšempion või mitte. Sinu varasematel apsakatel ei ole sellega mingit pistmist. Sinu mineviku eksimustel ei ole sellega mingit pistmist. Sa pead olema alati kindel ja uskuma, et Jumal võib teha sinust tšempioni.

Paulus kirjutas: “Pidage meeles, kallid vennad ja õed, et vähesed teist olid targad maailma silmis või vägevad või rikkad, kui Jumal teid kutsus. Vastupidi, Jumal sihilikult valis need, keda maailm peab rumalaks, et häbistada neid, kes peavad ennast targaks. Ja ta valis need, kes on nõrgad, et häbistada neid, kes on vägevad. Jumal valis need, keda maailm põlgab ja peab tühiseks, ja kasutas neid, et teha tühiseks see, mida maailm peab tähtsaks, et keegi ei saaks Jumala ligiolus uhkeldada!” (1Kr 1:26–29, NLT)

Jumal ei otsi just inimesi, kellel on muljetavaldav kraad või selline haridus, mida maailm peab tšempioniks saamise puhul vajalikuks. Kraad ja haridus ei ole iseenesest halvad, kuid Jumalat ei huvita, kas sa oled nendes valdkondades spetsialist või mitte. Tema ütleb, et Ta kasutab seda, keda maailma sõnul kasutada ei saa. Kui maailm ütleb, et sul ei ole vähimatki lootust, oled sa Jumala sõnul Tema jaoks sobiv kandidaat. Kui sinu vanemad, sugulased, sõbrad või kaastöölised usuvad, et sinust ei saa kunagi kedagi, pea meeles Jumala sõnu, et sinust saab keegi. Selleks sobivad kõik eikeegid.

Ma usun, et Jumal otsib võitjaid, kes tuleksid esile ja näitaksid maailmale, et Jumal, keda meie sinuga teenime, on palju suurem kui pilt, mille kopitanud religioon on Temast maalinud. Suurem osa maailmast mõtleb, et kristlased on kamp nõrgukesi, veidrikke ja hüljatuid, kellest pole ühiskonnale mingit kasu. Meie aga muudame ettekujutuse kristlusest. Me ei ole kaotajad, me oleme võitjad. Me ei ole läbikukkujad, me oleme tšempionid. Sinu sees on piiramatu potentsiaal. Jumal on sind valinud.

Kui ma mõtlen oma sõbrale evangelist Dennis Burkele, kes on tänapäeval üks suurimaid õpetajaid Kristuse Ihus, olen ma tänulik Jumala võidmise eest tema elus. Aga kas sa usud, et ta oli kunagi pikajuukseline narkomaanist hipi, kes ei mäleta keskkooliaegagi, kuna viibis sel ajal kusagil teises dimensioonis? Kui ta ei oleks ise sellest rääkinud, ei usuks ma seda.

Ma mõtlen pastor Happy Caldwellile. Mees, kes karjatseb ühte suurimat Ameerika kogudust tänapäeval ja rajas esimese kristliku televisioonikanali Arkansase osariigis, oli kunagi eikeegi. Ta oli müüja alkoholipoes. Ja vaata teda praegu. Vend Caldwell on teinud läbi suure muutuse.

Ma mõtlen veel ühest jutlustajast, Jesse Duplantisest. Jumal tegi tšempioni põrgulikust paganrokkarist. Ja ma mõtlen ka vend Oral Robertsist, kes noore poisina häbenes oma kogelemist ja ei uskunud, et temast midagi saab. Seda ei uskunud ka keegi teine. Saatan oli ta elu hävitamiseks ära märgistanud, kuid Jumal nägi seda eikedagi ja tegi temast tšempioni. Vend Roberts on elus palju saavutanud ja toonud oma põlvkonnale suure tervenemise.

Sul on aeg oma minevikust üle saada. Sul on aeg saada üle sellest, mida teised sinust mõtlevad. Sul on aeg saada üle kõikidest negatiivsetest sõnadest, mis on sinu kohta kõneldud. Sul on aeg saada üle oma mineviku eksimustest. Sul on aeg saada üle oma mineviku apsakatest. Jumal ütleb, et Tema saab sind kasutada. Ta vajab sind. Ta tahab sind. Ta igatseb teha sinust tšempioni.

Piiblis on palju selliseid inimesi, kes teiste silmis olid tühised, kuid kelle abil Jumal muutis maailma. Esimeses Saamueli raamatus räägitakse lugu poisist nimega Taavet. Jumal käskis prohvet Saamueli minna ja võida järgmine Iisraeli kuningas. Saamuel läks Jesse nimelise mehe kotta ja käskis tal kõik oma pojad välja tuua, et ta saaks neid vaadata. Jumal ütles Saamuelile, et ühest neist saab järgmine kuningas. Jesse tõi kõik peale noorima poja ükshaaval välja. Too oli tähtsusetu. Lihtne karjane. Kuid Jumal ütles Saamuelile: “Ära otsusta tema välimuse järgi … Jumal ei otsusta nõnda nagu sina! Inimesed otsustavad välise põhjal, kuid Jehoova vaatab inimese mõtteid ja kavatsusi” (1Sm 16:7, NLT). Ma olen selle eest väga tänulik.

Kui ma olin vastu võtnud kutse teenimistööle, läksin ma Fort Worthi kuulama vend Kenneth Copelandi, kes jutlustas Grace Temple’i koguduses. Minu naine Carolyn ja mina valmistusime teenimistööks. Me läksime sinna vana ruunatud autoga, mis oli sõitnud üle 180 000 kilomeetri. Meil oli parasjagu niipalju raha, et koosolekule minna. Kohale jõudes astusin läbi vend Copelandi kontorist, kes oli ise parajasti seal. Sel ajal oli tal võib-olla kolm alluvat. Ma läksin otsejoones sisse ja teatasin, et olen sulgenud oma äri ja valmistun minema täisajaga teenimistööle. Hiljem rääkis ta mulle, et oli kohe mõelnud: “Oh, Jumal. Jerry ei ole selleks valmis.” Ta ütles ükskord isegi avalikult, et tema arust oli mul samapalju võidmist kui pardil, kes ei suudaks ennast märjast paberkotistki välja jutlustada. Kuid Jumala Vaim rääkis temaga ja ütles: “Ära otsusta välise põhjal.”

Jumal vaatab seda, mis on südames. Inimesed vaatavad välise peale. Nad ütlevad sulle, et sa ei kõlba, sa ei saa kunagi hakkama, sinuga ei sünni midagi head. Kuid sa ei saa tegutseda selle põhjal, mida teised ütlevad. Teised ei vastuta sinu kutsumise eest. Seda teeb Jumal. Teised ei otsusta, kas sul on Jumala võidmine või mitte. Seda teeb Jumal. Teised ei tee sind edukaks. Seda teeb Jumal.

Mingem tagasi Saamueli juurde. Näinud kõiki Jesse poegi ja teades, et nendest ükski ei kõlba sellesse ametisse, küsis ta Jesselt, kas viimasel on veel poegi. Jesse vastus kõlab The Message Piiblis nõnda: “Noh, üks könn on. Aga ta karjatab lambaid” (1Sm 16:11). Oh sa poiss, vaata parem ette, kui könne kohtad! Kui inimesed räägivad teistest, otsekui oleksid need eikeegid, siis vaata neid väga tähelepanelikult. Neist võivad saada tšempionid. Kui Jesse tõi Taaveti majja, võid sa ette kujutada, milline ta välja nägi ja kuidas ta pärast lammaste karjatamist lõhnas. Ta ei meenutanud sugugi kuningat. Mis aga juhtus? “Taavet seisis oma vendade kõrval, Saamuel aga võttis oliiviõli, mis tal kaasas oli, ja valas selle Taavetile pähe. Ja Jumala Vaim tuli võimsasti tema peale sellest päevast peale ja edaspidi” (1Sm 16:13, NLT).

Saamuel ei võidnud Taavetit salaja. Ta tegi seda kõigi nende silme all, kes olid väliselt kõlbulikud. Ta tegi seda kõigi nende silme all, kes uskusid, et küllap valitakse neid. Inimeste silmis oli Taavet viimane, kes sobinuks saama järgmiseks kuningaks, mitte aga Jumala silmis.

Mis sellest, kui teised ei näe sinus seda, mida Jumal näeb! Mis sellest, kui su pere ei usu, et sinuga sünnib see, mida sina usud! Mis sellest, kui su sõbrad naeravad ja pilkavad sind! Mis sellest, kui sinu elus pole ainsatki jälge sellest, et sinust võiks saada tšempion! Mis sellest, kui sa oled minevikus kõigis oma püüdlustes läbi kukkunud. Kui Jumal ütleb, et sina oled tšempion, siis sa oled tšempion. Kui Jumal ütleb, et sa saad hakkama, siis sa saad hakkama. Kui Jumal ütleb, et sa oled, siis sa oled.

Tšempionid ei sünni üleöö

Esimese Saamueli raamatu loos on midagi väga olulist. Kuigi Saamuel võidis Taaveti kuningaks, kui too oli alles noor poiss, ei saanud see teoks üleöö. Tegelikult läks Taavet kohe pärast tseremoonia lõppu tagasi oma tavakohustuste juurde, karjatama lambaid. Kui sa täna kuuled, et Jumal näeb sinus tšempioni, ära heida julgust, kui sa homme selleks ei saa. Tõenäoliselt naased sa selle juurde, mida parajasti tegid – töötad kontoris, poes või äris – ja teised ei pruugi näha sinus mingit muutust.

Kui Taavet oli võitud kuningaks ja karjatas oma isa lambaid, pilkasid vennad teda: “Nii et sina oled kuningas, jah? Mis kuningas sa oled? Lambakarja kuningas?” Palju on neid, kes ei näe nõnda nagu sina. Sa pead õppima mitte laskma end mõjutada sellest, mida sa näed, kuuled ja tunned. Mõned minu sugulased uskusid, et ma kaotasin mõistuse, kui nad kuulsid, et minust saab jutlustaja. Kui neil nüüd aga on mingi vajadus, helistavad nad poisile, kellest kunagi arvasid, et see läks segaseks. Miks? Sest sellest väikesest eikeegist on saanud tšempion.

Kui sa loed ülejäänud lugu, siis Iisraeli juht, kuningas Saul, otsis viimaks Taaveti abi ja leidis ta samast kohast, kust prohvet Saamuel oli ta leidnud, põllult lammaste juurest. Taavet aga ei olnud julgust kaotanud. Ta oli olnud ustav Jumala kutsumisele oma elus.

Sa pead olema ustav Jumala kutsumisele ja Tema Sõnale ja mitte laskma teistel end eksitada või heidutada. Täna võid sa olla kaelani võlgades. Sa võid olla kõige õnnetum inimene ümbruskonnas. Võib-olla sa ei mäleta, millal sul viimati midagi õnnestus. Kuid sinu sees on tšempion, kes on valmis välja tulema, tšempion, kes on valmis siia maailma sündima. Seepärast ära anna alla. Ära kaota julgust. Ära loobu. Jumal tegutseb sinu elus, kuigi sulle võib tunduda, et midagi ei toimu.

Vend Kenneth Copeland ja tema naine Gloria alustasid nullist. Pisut rohkem kui 43 aastat tagasi keetsid nad kartuleid kohvikannus, sest neil ei olnud pliiti. Nad olid nii sügaval võlgades, et nägid sealt vaevu välja. Kuid selleks ei läinud 40 aastat, et saavutada seda, mida nad selle aja jooksul on saavutanud. Jumal tegutses kogu aeg. Võiduni ei ole otseteed. Sa pead seisma Jumala Sõnal nagu kõik teised tšempionid, kuid tea ka seda, et Jumal kiirendab asju. Sina aga seisa kindlalt. Pea vastu. Ära tee kompromisse.

Koljat ja tee võidule

Taaveti ustavuse tõeliseks testiks oli tema kohtumine hiiglase Koljatiga. Koljat sümboliseeris Taaveti esimest suurt vastuseisu, mis takistas teda saamast selleks, kelleks ta Jumala sõnul pidi saama. Koljat seisis nagu meie vaenlane Saatan Taaveti ja tema saatuse vahel. Saatan tekitab igasuguseid barjääre, takistusi, katsumusi ja kannatusi, sest ta teab, et Jumalal on sinu jaoks imeline tulevik – seepärast tahab Saatan, et sa kaotaksid julguse ja annaksid alla. Ma tahan, et sa mõistaksid, et kuigi Koljat sümboliseerib Taaveti esimest suurt takistust, sai temast Taavetile trepiaste, mitte komistuskivi.

Mulle meeldib, mida ma Jesse Duplantise suust kord kuulsin. Me jutlustasime kahekesi koos Taavetist. Mina rääkisin sellest loost midagi ja seejärel Jesse jätkas. Ma jõudsin oma sõnumis kohani, kus Taavet raius Koljatil pea otsast ja kandis seda trofeena ringi. Andsin jutuotsa Jessele ja tema esimesed sõnad olid: “Jumal tahtis Taavetile näidata, kuidas elus peavõitu saada. Enamik inimesi usub, et Jumal tegi Taavetist kuninga, kuid tegelikult tegi seda Koljat!”

See, mis seisis Taaveti ja tema tuleviku vahel, sai Jumala käes vahendiks, millega Ta tegi temast suure valitseja. Täna kogetud raskus, mis takistab sind täitmast oma elu eesmärki, võib muutuda trepiastmeks teel suure võiduni. Teisisõnu, sa võid muuta iga katsumuse tunnistuseks.

Tšempionid on eikellegi magnetid

Taavetist ei saanud lihtsalt tšempion, vaid tal oli haruldane võime teha ka teistest tšempione. Ma mäletan, kuidas vend Oral Roberts kunagi rääkis, kuidas tema teenimistöö tõmbas ligi selliseid, kes olid religioosse maailma silmis null. Tema juurde tulid õppimatud, võhikud, eikeegid. Kuid need õppimatud, võhikud ja eikeegid ehitasid kuulsa ülikooli, mida Püha Vaim on juhtinud ja inspireerinud palju aastaid. Veidi hiljem, kui sind eikellekski pidanud inimesed näevad sinus tšempioni, tahavad nad järsku olla koos sinuga. Neis tärkab usk, et kui Jumal on sinu elu muutnud, võib Ta ka nende elu muuta.

Vaatame, milliseid inimesi Taavet ligi tõmbas. “Taavet lahkus ja põgenes Adullami koopasse. Kui tema vennad ja kogu ta isa pere seda kuulsid, läksid nad sinna alla tema juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik, kes olid kitsikuses, võlgades ja vaevatud; temast sai nende pealik: tema juures oli ligi nelisada meest” (1Sm 22:1–2, KJV).

Mida taeva päralt suudad sa teha neljasaja inimesega, kes on kitsikuses, võlgades ja vaevatud? Seda lõiku uurides aga selgub, et samadest inimestest said Taaveti vägevad mehed. Ma räägin neist mõningatest teises peatükis. Need olid kõige vägevamad sõjamehed Iisraelis, kuid enne Taavetiga kohtumist olid nad eikeegi.

Sõna ‘kitsikus’ tuleneb heebreakeelsest sõnast, mis tähendab tegelikult “suure surve all või stressis”. Võib-olla oled sa täna seda raamatut lugedes suure surve all või stressis. Kuid mul on sulle hea uudis. Kui sa tunned rasket survet, oled sa õiges kohas. Sa oled kohas, kus sinust saab tšempion. Kas sul on nii palju võlgu, et kõiki ei ole võimalik tasuda? Siis sa oled õiges kohas, et saada tšempioniks. Oled sa vaevatud? Kas sinu vaim ja hing on haavatud? Kas sa tunned end äratõugatuna ja põlatuna? Siis sa oled õiges kohas, et saada tšempioniks!

Pastor Creflo Dollari esimesed päevad olid täis võlgu, vaeva ja rahulolematust. Tema kogudus oli alguses kamp haavatud inimesi, kes olid kaelani võlgades. Kuid Creflo ja nende meeste ja naiste sees, kes kuulusid sellesse kogudusse, olid tšempionid.

Sa võid mõelda: “Ma mõistan, mida sa öelda tahad, vend Jerry, kuid sina ei tea minu minevikku.” Ma ütlen: “Saa sellest üle!” Sa võid mõelda: “Aga sina ei mõista, kust ma tulen.” Mina ütlen: “Saa sellest üle!” Sa võid mõelda: “Sa ei mõista, milliseid vigu ma olen teinud.” Mina ütlen: “Saa sellest üle!” Sina võid mõelda: “Ma ei ole kunagi midagi saavutanud.” Mina ütlen: “Saa sellest üle!” Sa oled tšempion ja on aeg, et sa unustaksid selle, mis on sinu taga ja vaataksid, kuidas Jumal teeb sinust tšempioni, kes muudab maailma.