“Kuidas kasvada vaimselt” Kenneth E. Hagin

Kus asud SINA oma vaimsel teekonnal?

Kristuse ihu vajab liikmeid, kes on vaimselt küpsed. Me kõik alustame vaimsete imikutena Kristuses, kui me uuesti sünnime. Aga Jumal ei taha, et me selliseks jäämegi. Tema igatsus meie jaoks on see, et meist saaksid täiskasvanud kristlased.

Käesolevas raamatus võrdleb Kenneth E. Hagin vaimse kasvu arengujärke füüsilise kasvu omadega. Selles olulises raamatus leiad sa, kuidas:

  • kindlaks teha, millises vaimses arengujärgus sa parajasti oled;
  • kasvada järgmisele vaimse arengu tasandile;
  • käia lähedases osaduses Isa, Poja ja Püha Vaimuga;
  • uuendada oma mõttemaailm Jumala Sõna toiduga;
  • teha vahet loomuliku, lihaliku ja vaimse inimese vahel.

“Kuidas kasvada vaimselt” lugemine ja selle sõnumi vastuvõtmine muudab sind ja kui sina kasvad ning arened Jumalas, muutub tugevamaks ka Kristuse ihu.

Raamatut saab osta Harta poest

Harta raamatutundi sellest raamatust saab kuulata siit

Raamatu peatükk “Oma koha kindlaksmääramine”

Sellepärast öeldakse: “Tema (Kristus) läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!” … Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks; vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus. – Efeslastele 4:8, 11–15

Paulus ei pidanud Efesose kogudust ilmselt veel täiskasvanuks. Kas te panite tähele, et ta ütles: “… et me, rääkides armastuses tõtt, kasvaksime üles …” (KJV)?
Ja “… seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame …”
Moffatti tõlge kõlab nii: “… kuni me jõuame täisikka.” Laiendatud tõlge ütleb: “… et me jõuaksime täiesti küpsesse meheikka.” Paulus räägib vaimsest üleskasvamisest meheks või küpseks inimeseks. “… ega jääks enam väetiteks lasteks.” Ta räägib vaimsest kasvamisest, vaimse küpsuse saavutamisest, vaimselt täiskasvanud meheks saamisest.
Jumal tahab, et me kasvaksime.
Ja Piibel õpetab, et vaimse ning füüsilise arengu vahel on silmatorkav sarnasus. See räägib vähemalt kolmest vaimse arengu astmest, mis vastavad kolmele füüsilise arengu astmele. Need on: imikuiga, lapseiga ja meheiga.
Kui me vaatleme neid just selles järjekorras ning paneme tähele nende kõigi all olevaid alajaotusi, siis te leiate, et mõned jooned, mis on iseloomulikud füüsilise arengu astmetele, peavad paika ka vastavate vaimsete astmete puhul.
Ja ma usun, et me võime kindlaks määrata, millises paigas me parajasti asume.