“Jumalast ekstaasis” John Crowder

TRANSS, JOOVASTUS JA ÜLELOOMULIKUD RÕÕMUD JEESUSES KRISTUSES

Usaldusväärne, piibellik, põnev, vabastav – ja igale usklikule!

„… kuigi te pole Teda näinud, te armastate Teda, ja ehkki te Teda praegu ei näe, vaid usute Temasse, te rõõmustate ülisuure rõõmuga, mis on väljendamatu ja täis auhiilgust“ (1. Peetruse 1:8; NASB).

On aeg tuua Isanda rõõm tagasi argipäeva kristlusesse. Sõna ‘ekstaas’ kreekakeelne vaste viitab nauditavale, Jumalast antud kehavälisele kogemusele, mida kirjeldatakse nii Uues Testamendis kui läbi kirikuajaloo.

Raamatu autor John Crowder näitab, kuidas Jumala aktiivset suhtlust meeste ja naistega on läbi ajastute saatnud üleloomulikud kogemused. Olles enam kui lihtsalt meeleseisund, on jumaliku ekstaasi olemus nähtav nii rõõmus, õndsuses kui Tema lähedalolu sisemises joovastuses.

Lugeja õpib tundma ka

  • transside ajalugu äratusteenistustes,
  • kristliku müstika piibellikke aluseid,
  • palve ja vaimse transi ekstaatilisi staadiumeid ja
  • imepäraseid fenomene.

Lugeja saab teada

  • kuidas käia Isa ees katkematus rõõmus ja heameeles;
  • leiab värskendust Jumala Vaimu uuest veinist ja
  • leiab julgustust, joomaks Tema heameele jõest (Psalm 36:9).

Pole kahtlustki, et sa võid kogeda Tema ligiolu rõõmu ja ekstaasi igal oma elupäeval.

Raamatut saab osta Harta poest

Harta raamatutundi sellest raamatust saab kuulata siit

Raamatu peatükk “Sissejuhatus”

Sõna ‘ekstaas’ põhitähendus on eufooriline heameel Jumalas. Tema lõpmatu rõõmu kulminatsioon, mis mõjutab me vaimu, hinge ja ihu. Inspireerigu see raamat sind jooma januga Taeva veiniruumist, harrastades päevast päeva Tema lähedust.

Meie eesmärk selle tööga on lihtne. Me loodame jõuda õndsuse eluviisini. Püha joovastus Jeesuse armastusest, mis võib olla kõigi usklike igapäevane leib.

Õpetuslikus mõttes käsitleme ekstaasi selle sõna traditsioonilises tähenduses. Mitte ainult kui heameele üht vormi, vaid ka kui müstilist palveseisundid. Teoloogilises tähenduses tuntakse ekstaasi ka ‘transi’ või ‘joovastusena’. Piibliaegadest peale on transsidega kaasnenud nii nägemused ja vaimsed kohtumised kui ka pöörased füüsilised ilmingud ja imed. Selgitades ekstaatilist palvet, püüan hajutada piiri igapäevaelu ja jumalike kohtumiste vahel. Mitte ainult kui üks palveviis, vaid kui kõikehõlmav elulaad. Elu katkematus ühenduses. Saagu su päevadest healõhnaline laul, milles Taevas ja maa pidevalt kokku puutuvad.

Kui rahuldus, mida sa Jumalast ammutad, on keskpärane või parimal juhul puudulik, soovitan sulle kindlasti seda õnne valdkonda, mis on täielikult teiseksmuutev ja üleloomulik.

Suur osa sellest raamatust on pühendatud müstikateoloogia uurimisele. Kasutan paljude kirikuisade kirjutisi, käsitlemaks sisemise ehk kontemplatiivse palve peamisi astmeid. Ekstaasi on ammu peetud sisemise palve kõrgeimaks seisundiks. Katame ka suure hulga üleloomulikke fenomene, mis on tõeliste ekstaatikutega kaasas käinud: füüsilisest hõljumisest helendamise ja läbi seinte kõndimiseni. Püha heameele tee on kaheldamatult imede tee.

Nelipühipäeva järel räägib Apostlite tegude raamat transsidest Peetruse, Pauluse ja esimeste apostlite elus. Varakogudusest keskaja kristlike müstikuteni – ja 18. sajandi kuulsatest äratusjutlustajatest tänapäevani – on see üleloomulik seisund alati Jumala liikumisi tähistanud. Selles raamatus viib me teekond meid Vana Testamendi ekstaatikutest, nagu Saamuel ja Eelija, nende tuleviku ekstaatikuteni, kes juhatavad sisse määratu lõikuse kirkuselaine lõpuaja tänavatel. Jumal on alati tahtnud rahvast, kes elaks taevastes, kuid kõnniks ise samal ajal maa peal. Ja maailm januneb väe ja tõelise heameele evangeeliumi nähtavakssaamise järele. Sa näed, kuidas Jumala õnn on enam kui üksnes meeleseisund, olles tõelise armastuse põhiolemus. Raamat julgustab sind jooma Tema ‘rõõmujoovastuse jõest’ (vt Ps 36:9; NKJV)!

Arusaadavalt võib nüüdisaja lugejale, kes ei ole kontemplatiivse palve teemaga tuttav, kõlada sõnad ’transs’ ja ’kristlik müstika’ kummaliselt, ebakonventsionaalselt või hirmutavalt. Tõsiasi, et oled selle raamatu kätte võtnud, näitab, et sa oled kas julge või näljane! Olgu sulle juba algusest peale teada, et me räägime lihtsalt Jumala ligiolu harrastamisest, kus meile Jeesuse Kristuse risti kaudu vabalt Püha Vaimu armuande valatakse. Tema lõpetatud töö on meie õndsuse allikas.
Mõtle selle suure äratusjutlustaja, John G. Lake’i lihtsale selgitusele transside kohta:

Mis on siis transs? Transs on Vaim, kes võtab mõistuse ja keha oma võimusesse ning mõneks ajaks on indiviidi juhtimine läinud üle Vaimu kätesse. Meie võhiklikkus Jumala tööde osas on aga selline, et koguni jumalasulaseid endid on kuuldud ütlemas, nagu oleks see kuradist.

Oma eelmises raamatus „Imetegijad, usupuhastajad ja uusmüstikud“ püüdsime taastada mõningaid kadumaläinud mõisteid, mille algus pärineb kogudusest (näiteks oli sõna ‘müstik’ alati kristlik termin, viidates usumüsteeriumile ehk -saladusele). Niisamuti on ka transs ja ekstaas lihtsalt seisund, kus inimene on Jumala Vaimu mõju all. Transs peaks olema üks kristluse aabitsatõdesid. Meil on ülim aeg taaselustada kontemplatiivse palve keel ja praktika. Siin on vähe valmispakendatud karismaatilist žargooni. Jumal on äratamas oma kogudust Kuningriigi vaimsele tegelikkusele. Ta taastab praegu üleloomulikku, müstilist kristlust.

Ole valmis kõige pöörasemaks ärkamiseks, mida maailm kunagi näinud! Kuigi ekstaatiline kogemus on piibellikult ortodoksne, on see praktikas kaugel tavapärasest. Ekstaasiga on alati kaasnenud kõige veidramad füüsilised ilmingud: kukkumine, minestus, värinad, vappumine, ohjeldamatu naer, jooksmine, hõisked ja tõmblused. Rääkimata kaasnevatest imedest ja tunnustähtedest. Selline kummaline väline käitumine on tähistanud paljude suurte pühade ja prohvetite elu. Ja need metsikud ekstaatilised väänutused on olnud kohal igas suures ärkamises – kirikuajaloo iga suurema uskkondliku liikumise sünni juures. Jumala headuse seespidine töö kipub esile kutsuma kontrollimatu põlengu, milles Ta eemaldab meie kliinilise, religioosse kainuse kiivri – muutes meie vee veiniks.

Kokkuvõttes on see raamat rõõmust. Raamat heameelest. Meil on aeg näidata maailmale, et tõeline ekstaas ei ole mitte tänavail müüdav mõnuaine ‘ecstasy’, vaid Isik.
Palvekambrites kogetav jumalik rõõmujoovastus valgub metsikus üleantuses välja tänavatele ja Püha Vaim juhatab sisse suure lõpuaja lõikuse.