“Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine” Kenneth E. Hagin

Sinu abielust võib saada taevas maa peal!

Läbi aastate on Koguduses esinenud valearusaamad abiellumisest, lahutamisest ja uuesti abiellumisest, mis on külvanud valu, süüdistusi ja segadust. Paljud on kannatanud vaikides, arvates, et Jumal on mineviku eksimuste tõttu nende peale vihane või ei ole nendega rahul.

Aga tõde on see, et meie Isa Jumal on täis headust ja halastust. Ta ei süüdista sind milleski. Sinu või teiste vead ei pea sind takistama täitmast Tema plaani sinu elu jaoks.

Käesolevas raamatus pakub Kenneth E. Hagin Jumala Sõna tröösti ja abi nii vallalisele, abiellunule, lahutatule kui ka uuesti abiellunule. Ja ta aitab meil vabaneda üldlevinud väärkujutlustest, mis on sellel olulisel teemal Koguduses levinud.

Raamatut saab osta Harta poest

Harta raamatutundi sellest raamatust saab kuulata siit

Peatükk “Sissejuhatus”

Tänasel päeval ja ajastul on väga tähtis, et meie perekonnad oleksid tugevad ja kindlad. Kaks institutsiooni, mille vastu kurat kõige rohkem võitleb, on perekond ja kogudus. Seepärast on oluline mõista, mida Jumala Sõna perekonna kohta ütleb.

Jumal tahab, et sinu abielu oleks õnnelik ja sinu perekond armastuse kants. Kas sa oled abielus või mitte, tahab Jumal, et sinu elus oleks rahu. Sõna järgi tegutsedes saavutad sa häid tulemusi. Sa näed, kuidas sinu kodust saab taevas maa peal!

Käesolev raamat on jagatud kuueks peatükiks. Esimene peatükk tegeleb mõnede levinud valearusaamadega, mis inimestel on seoses sellega, mida Piibel abiellumise, lahutamise ja uuesti abiellumise kohta ütleb. Mõistad, Jeesuse sõnad Matteuse 19. peatükis ja Pauluse sõnad tema esimeses kirjas korintlastele 7. peatükis oleksid justkui vastuolus. Ja inimesed on aastaid püüdnud leida sellele vastust. Ma selgitan teises peatükis, kuidas Piibli tõlgendamise üldreeglitele tuginedes neid lõike mõista.

Seejärel räägin ma kolmandas peatükis käsust, mis juhib Kristuse ihu tänapäeval – armastuse käsust. Olenemata sinu tänasest seisundist – kas sa oled abielus kristlasega, abielus uskmatuga, kristlane on su maha jätnud, uskmatu abikaasa on su maha jätnud või oled vallaline – võid sa sellest punktist edasi minna ja käia Jumala armastuses.

Neljas peatükk räägib lähemalt sellest, milline on ideaalne abielu Jumala silmis. Aadama pattulangemisest kuni Jeesuse Kristuse inimkonna lunastamiseni ei saanud inimene kogeda sellist jumalikku abielu, nagu Jumal oli Eedeni aias kavandanud. Sellel ajaperioodil ei olnud Jumala elu ega loomust inimese sees. Aga täna võivad mehed ja naised uue lepingu all täita Jumala abieluideaali. Selles peatükis käsitlen ma allumist ja autoriteeti, seda eriti abielusuhetes, kuna Kristuse ihus levib eksitus. Ma selgitan, mida tähendab abielus teineteisele allumine.

Rohkem kui kuuskümmend viis aastat olen ma kuulnud, millised probleemid inimestel abielus ja perekonnas on. Ma olen näinud, et kõik abieluprobleemid puudutavad nelja valdkonda. Viiendas peatükis räägin ma nendest neljast valdkonnast põhjalikumalt ja annan praktilist nõu probleemide lahendamiseks.

Kuues peatükk keskendub perekonnale. Oma tegude ja sõnadega lood sa oma kodus teatud atmosfääri. Kui sa oled oma lastele õigeks eeskujuks ja ümbritsed nad usu ja armastusega, annad sa nende kätte õiged vahendid, mis aitavad neil sirguda jumalakartlikeks meesteks ja naisteks.

Ükskõik, kas sa oled vallaline, abielus või lahutatud, on selle raamatu eesmärk aidata sul saavutada Jumala ideaali oma kodus. Sul võib olla selline abielu, nagu sa igatsed. Sul võib olla selline perekond, nagu sa igatsed. Kui sa mõistad Jumala Sõna ja tegutsed Sõna põhjal, võid sa kogeda Jumala armastust ja rahu oma kodus.